ODRŽANA SKUPŠTINA SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA

24.04.2014.

U hotelu “Panorama“ održana je skupština Saveza sportova grada Zagreba kojoj je predsjedao gdin. Nikola Dragaš. Većinom glasova usvojen je financijski plan za 2014 godinu. Iskorištena je prilika da se službenim osobama članicama saveza prezentira program“Europskih sveučilišnih igara 2016. godine“ koje će se održati u Zagrebu i Rijeci.