SUDAČKI SEMINAR WTF-a , LOWICZ, POLJSKA

Od 30. rujna do 4. listopada 2014. održan je međunarodni sudački 23. WTF Poomsae Seminar i 21. WTF Poomsae Refresher Course. Seminar se održavao u gradiću Lowicz u Poljskoj, a vodio ga je grandmaster In Sik Hwang (Korea). Na seminaru su asistirali i grandmaster Tong Wan Shin (Velika Britanija) za standardne forme te Noor (Nuri) M. Shirali (Njemačka) za kreativne (freestyle) forme. Nakon četiri dana teorijskih predavanja, napornih treninga te završnog ispita, u subotu 4. listopada, naši zagrebački međunarodni WTF tehnički suci Anđelko Vučenik i Domagoj Pečko uspješno su završili 21. Poomsae Refresher Course, seminar koji omogućava suđenje tehničkih natjecanja najvišeg ranga WTF-a i ETU-a.