SUDAČKI SEMINAR HRVATSKOG TAEKWONDO SAVEZA

Domaćin klub „SUSEDGRAD-SOKOL“

29. – 31. 01.2016

Hrvatski taekwondo savez organizirao je u OŠ Gornje Vrapče, licencni seminar za suce za tehniku i borbe. Domaćinstvo seminara preuzeo je klub „Susedgrad-sokol“. Seminar su vodili za borbe - Renata Crkvenac IR (sudac OI London 2012), a za tehniku Domagoj Pečko i Romančuk Viktor međunarodni tehnički suci.

Najveći broj sudaca odazvao se iz klubova Zagrebačkog taekwondo saveza.