SPORTSKO UČILIŠTE – USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

NASTAVNI PROGRAM ZA TAEKWONDO TRENERE

20, 21. i 23.05.2016.

Prva generacija polaznika za osposobljavanje trenera taekwondo-a, održala je peto okupljanje. Program je sadržavao metodičke osnove rada u procesu podučavanja elemenata samoobrane (padovi, čišćenja, bacanja, poluge, udarci i blokade).