ŠKOLOVANJE TRENERA TAEKWONDO - a

Zagrebački taekwondo savez i Sportsko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, upisuju treću generaciju polaznika za osposobljavanje za poslove trenera/rice taekwondo-a. Ukoliko ste zainteresirani, molimo vas da ispunite pretprijavu u prilogu.

Preuzmite obrazac