„SPORT - FEST“

05. – 08.10.2017. ZAGREBAČKI VELESAJAM

U suradnji sa Sportskim savezom Grada Zagreba, na sajmu sporta uz ostale saveze predstavio se i Zagrebački taekwondo savez. Prigodnim demonstracijama i promotivnim materijalima zainteresiranih klubova, pokazali smo da je popularnost našeg sporta u Gradu Zagrebu u konstantnom usponu.

Zahvaljujemo svima koji su svojim angažmanom podržali ovu akciju saveza.