WORLD TAEKWONDO ACADEMY

INTERNATIONAL TAEKWONDO MASTERS COURSE

18.07.-22.07.2018. Mu Ju, Korea

Ovaj zahtjevan program za trenere koji obuhvaća sve elemente taekwondoa, organiziran je od stane svjetskog edukativnog centra Kukkiwon. Program je obuhvatio trening osnovne tehnike, trening za forme, trening za demonstracije, slobodnu borbu i samoobranu. U teoretskom dijelu obuhvaćena su pravila o promociji kandidata u više pojase, te moralni aspekt edukacije sportaša. Sva predavanja održavala su se u Taekwondowon – u gradu Mu ju.

Jedini predstavnik iz Hrvatske bio je Anđelko Vučenik 8 Dan, koji se upoznao s najnovijim principima treninga. Na kraju kursa promoviran je u 1. klasu internacionalnog instruktora. Svoja saznanja u narednom periodu prenijet će na trenere koji djeluju u Zagrebu i Hrvatskoj.