REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA - 2022

Redovna Skupština Zagrebačkog taekwondo saveza, održat će se 22.12.2022.god. u prostorijama SSGZ, Savska cesta 137, 3 kat, soba 5, u 17.00 sati.

Proglašenje najboljih sportaša za 2022 godinu Zagrebačkog taekwondo saveza održat će se u 18,00 sati.