OBAVIJEST KLUBOVIMA

Redovna skupština saveza održat će se 27.06.2013. u 17,00 sati.

Materijali za skupštinu poslani su poštom.

Klubovi koji do petka 21.06.2013. nisu primili poštu neka se jave u kancelariju saveza.