POLAGANJE ZA CRNE POJASE

U dvorani 4, Doma sportova dana 29.06.2013. Hrvatski taekwondo savez održao je polaganje za crne pojaseve od 1 – 4 dana.
Ispit je prijavilo 99 kandidata od kojih je većina bila iz zagrebačkih klubova.
Većina kandidata uspješno je položila zadani program.

U ispitnoj komisiji HTS-a bio je i tajnik saveza A. Vučenik, 7 Dan.