ISPITI SA CRNE POJASE 1 – 7 DAN

23.01.2022. OŠ „Ivo Andrić“

Drugog dana pred komisijom u sastavu: Juraj Kralj 6 Dan, Mladen Uskok 7 Dan, Davor Prđun 7 Dan, Anton Maras 7 Dan i Anđelko Vučenik 8 Dan, održano je polaganje kojem je pristupilo 130 kandidata. U viša zvanja promovirano je njih stotinjak.