DVORANA 4 DOMA SPORTOVA

SatnicaPONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTANEDJELJA
8.30-9.00
9.00-9.30 Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen.
9.30-10.00 Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen.
10.00-10.30 Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.sel.-juniori
10.30-11.00 Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.selekcija-sen. Zagr.sel.- juniori
11.00-11.30 Zagr.sel.- juniori
11.30-12.00 Zagr.sel. -juniori
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00 Osvit Osvit Osvit Osvit Osvit
15.00-15.30 Osvit Osvit Osvit Osvit Osvit
15.30-16.00 Osvit Osvit Osvit Osvit Osvit
16.00-16.30 Osvit Osvit Osvit Osvit Osvit
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30 Čigra Ban Keglević Čigra Ban Keglević Pantera Ban Keglević
18.30-19.00 Čigra Ban Keglević Čigra Ban Keglević Pantera Ban Keglević
19.00-19.30 Čigra Ban Keglević Čigra Ban Keglević Pantera Ban Keglević
19.30-20.00 Čigra Ban Keglević Čigra Ban Keglević Pantera Ban Keglević
20.00-20.30
20.30-21-00 Zagr.selekcija-kadeti Zagr.selekcija-sen./jun. Zagr.sel.- forme Zagr.selekcija-sen./jun. Zagr.sel.- forme
21.00-21.30 Zagr.selekcija-kadeti Zagr.selekcija-sen./jun. Zagr.sel.- forme Zagr.selekcija-sen./jun. Zagr.sel.- forme
21.30-22.00 Zagr.selekcija-kadeti Zagr.selekcija-sen./jun. Zagr.sel.- forme Zagr.selekcija-sen./jun. Zagr.sel.- forme
22.00-22.30
22.30-23.00